• Ana Sayfa
• URSI - Türkiye
• Kurullar
• TJEECS
• Önemli Tarihler
• Bildiri Gönderimi
> Bildiri Yarışması
• Kayıt
• Kongre Programı
• Davetli Konuşmacılar
• GTÜ, Gebze ve Kocaeli
• İletişim
Bildiri Yarışması

Öğrenci Bildiri Yarışması

URSI-Türkiye Kongresi kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık bir bildiri yarışması düzenlenecek ve URSI-Leopold B. Felsen en iyi öğrenci bildiri ödülleri ve IEEE AP/MTT/EMC/ED anten tasarım ödülü sahiplerini bulacaktır......!!! ÖĞRENCİ BİLDİRİ YARIŞMASI SONUÇLANMIŞTIR !!!.....

En İyi Öğrenci Bildirisi:
Aslıhan Aktepe - "Fiziksel Optik İntegralinin Yüksek Mertebeden Üçgenler için Zaman Uzayında Hesaplanması"

En İyi İkinci Öğrenci Bildirisi:
Mahmut Akkuş - "Zaman Domeninde SWG Bazlarından Saçılan Alanların Analitik Hesabı"

En İyi Üçüncü Öğrenci Bildirisi:
Serhat Dinleyen - "Hibrit Kontrast Kaynak Evirme Yöntemi"
Berk Bural - "Koordinat Transformasyon Tabanlı Nümerik bir Model ile Pürüzlü Yüzey Altında Gömülü Cisimlerin Elektromanyetik Görüntülenmesi"

Mansiyon:
Eda Konakyeri Arıcı - "Bir Dielektrik Ortam İçersindeki Farklı Oluşumların Homojen Olmayan Green Fonksiyonu ve Ters Zaman Göçü Yaklaşımıyla Tespiti"
Deniz Kumlu - "Taşınabilir Radar Sistemi ile Dış Ortam Görüntüleme için GTBA Temelli Kargaşa Giderme"
Şirin Yazar - "Fotonik Kristal Yapılar ile Kompakt Nano-Optik Bağlaştırıcı Tasarımları"
Mehmet Fatih Dinç - "FMCW Radar Hedef Ortam Simülatörü için Fiziksel Optik Yöntemi ile Monte Carlo Temelli Yeryüzü Yansıma Analizi"
Cihan Barış Fındık - "Işın İzleme Tabanlı Nümerik Bir Model ile 5G Milimetre Dalga Haberleşmesinde Yayılım Kaybı Hesabı"
Sertan Akçalı - "ÜÇA Metoduyla Üretilen Verilerin YOLO v5 Modeliyle Gömülü Hedef Tespitine Etkisi"

Anten Tasarımına Yönelik En İyi Öğrenci Bildirisi:
Şevval Peken - "Doğalgaz Boru Hatlarında kullanılacak Boru İçi Denetleme Robotu İçin Kablosuz Haberleşme Amaçlı Anten Tasarımı"


URSI-Leopold B. Felsen Öğrenci Bildiri Ödülleri

URSI - Leopold B. Felsen en iyi öğrenci bildiri ödülü:

2500 TL

URSI - Leopold B. Felsen en iyi 2. öğrenci bildiri ödülü:

1500 TL

URSI - Leopold B. Felsen en iyi 3. öğrenci bildiri ödülü:

1000 TLIEEE AP/MTT/EMC/ED Anten Tasarım Ödülü

2000 TLURSI-Türkiye Öğrenci Bildiri Yarışması Katılma Koşulları

 • Her öğrenci yarışmaya sadece bir bildiri ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak olan bildiriler çok yazarlı ise, ilk yazar öğrenci olmalıdır.
 • Bildiride sadece bir öğrenci yazar olabilir.
 • Bildiri tek yazarlı da olabilir.
 • Bildirinin yarışmaya katılmak üzere yollandığı, ursitr2021@gtu.edu.tr adresine gönderilen elektronik posta konusunda açık olarak belirtilmelidir.


URSI-Türkiye Öğrenci Bildiri Yarışması Değerlendirme Kuralları

 • Tam metin gönderildiğinde, özgünlük, anlatım, yazım yönünden URSI Değerlendirme Jürisi tarafından puanlanır.
 • Değerlendirme sonucuna göre ilk 10’a giren bildiriler sunum yapmak üzere seçilir.
 • Sunumlar hakem heyeti tarafından kendilerine verilen forma göre içerik, özgünlük ve sunum açısından puanlanır.
 • Bu puanların belirli bir oranda (örneğin, %50A+%50B) değerlendirmesi yapılarak ödül alacak öğrenciler belirlenir.
 • Öğrencinin danışmanı değerlendirme jürisinde yer alamaz.
 • Bildirinin sunulduğu oturum başkanı ve hakemler öğrenci ile aynı kurumdan olmamalıdır.