• Ana Sayfa
• URSI - Türkiye
• Kurullar
• TJEECS
• Önemli Tarihler
• Bildiri Gönderimi
• Bildiri Yarışması
> Özel Oturumlar
• Kayıt
• Kongre Programı
• Davetli Konuşmacılar
• GTÜ, Gebze ve Kocaeli
• İletişim
Özel Oturumlar

Özel Oturum 1


Tema: Elektromanyetik Uyumluluk Testlerinde Ölçüm Belirsizliği

Yönetici: Doç. Dr. Fatih ÜSTÜNER (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)

Hakkında:

Ülkemizde gerçekleştirilen ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu denetimlerinde elektromanyetik uyumluluk alanında problemli bir husus olarak öne çıkan ölçüm belirsizliği konusunda farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak “Elektromanyetik Uyumluluk Testlerinde Ölçüm Belirsizliği” başlıklı özel oturum düzenlenecektir. Bildirileriniz aşağıdaki hususlarda olabileceği gibi aşağıda listelenmemiş ancak konuyla ilişkili olduğu düşünülen hususlarda da olabilir:

• Ölçüm cihazlarından kaynaklanan belirsizlikler (örneğin antenlerin farklı test yöntemleri açısından içerdiği belirsizlikler)

• Ortam koşullarının teste yaptığı belirsizlik katkıları

• Test altında cihazdan (EUT/TAC) kaynaklanan belirsizlikler

• Test düzeneğinden (kablo serimi gibi) kaynaklanan belirsizlikler

• Test yönteminden kaynaklanan belirsizlikler

• Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar, laboratuvar içi karşılaştırmalar

• Örnek ölçüm belirsizliği bütçelerinin olmadığı test yöntemlerine yönelik (Askeri EMC testleri gibi) belirsizlik bütçeleri

Özel oturuma yönelik gönderilecek çalışmalarda özellikle aşağıda belirtilen kaynakların göz önünde tutulması terminoloji birliğinin sağlanması açısından faydalı olacaktır:

1. IEC/TR 61000-1-6, “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-6: General guide to the assessment of measurement uncertainty”
2. CISPR 16-4-1, “Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling - Uncertainties in standardized EMC tests”
3. CISPR 16-4-2, “Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty”
4. UKAS LAB34, “The Expression Of Uncertainty In EMC Testing”, Edition 1, United Kingdom Accreditation Service, August 2002
5. NAMAS Publication NIS 81, “The treatment of Uncertainty in EMC Measurements”, Edition 1, May 1994.
6. Ölçüm belirsizliği örnek bütçelerinin verildiği IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 gibi standartlar

Özel Oturum 1


Tema: Beden Alan Ağları

Yönetici: Dr. Öğr. Üyesi Sema DUMANLI OKTAR (Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)

Hakkında:

Beden Alan Ağları insan bedeninin içinde, üzerinde ve yakın komşuluğuna yerleştirilmiş algılayıcılardan oluşan bir iletişim ağıdır. İnsan bedeni hakkında çeşitli verileri toplayıp izleme hedefine sahip olan bu algılayıcıların iletişimi; sıradan ağlardan, kanalın hareketliliği ve de bedenin elektromanyetik açıdan oldukça kayıplı bir yapıda olması açısından farklılık gösterir. Bu farklılık anten tasarımı ve kanal modellemesine de yansır ve probleme özgün tasarım yapılmasını zorunlu kılar. Bu özel oturum aşağıda belirtilen başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla Beden Alan Ağlarının URSI kapsamındaki araştırma konularını hedeflemektedir.

• Giyilebilir antenler

- esnek antenler

- epidermal antenler

- 3D baskılı antenler

- yeniden yapılandırılabilir antenler

• İmplant antenler

- elektriksel olarak küçük antenler

- implant antenlerde biyouyumluluk

- biyobozunur implant antenler

• Giyilebilir/implant edilebilir antenlerin testleri ve ölçümleri;

• Giyilebilir/implant edilebilir anten üretim teknolojisi;

• Beden Alan Ağı yayılım modellemeleri ve ölçümleri.

• Numerik ve fiziksel beden fantomları  "X. URSI Türkiye Bilimsel Kongresinde http://ursitr2021.gtu.edu.tr/ana-sayfa adresinde listelenmiş 10 Komisyon başlığı altında özel oturumlara yer verilecektir. Bu sayfadan komisyonları ve temaları ilan edilecek oturumları düzenlemek için http://ursitr2021.gtu.edu.tr/ursi-turkiye sitesinde yer alan komisyon başkanları ile irtibata geçerek, özel oturum teması ve kapsamına dair açıklamalı bir duyuru metni ile, ilişkin önerinizi değerlendirmelerine sunabilirsiniz. Onaylanan özel oturumlar bu sayfada yer alan komisyon sekmeleri altında listelenecektir. Bu özel oturumlara bildiri gönderimi için ursitr2021.gtu.edu.tr/bildiri-gonderimi adresindeki yönlendirmeye uyulması yeterlidir."